Πολυατομικά ιόντα- Αριθμοί οξείδωσης

Πολυατομικά ιόντα ή ρίζες

NO3-     νιτρικό
CN- κυάνιο (κυανίδιο)
HCO3-    όξινο ανθρακικό
CO32-  ανθρακικό
ClO4-   υπερχλωρικό
HPO42-  όξινο φωσφορικό
SO42-     θειικό
ClO3-       χλωρικό
H2PO4- δισόξινο φωσφορικό
PO43- φωσφορικό
ClO2-     χλωριώδες
MnO4-      υπερμαγγανικό
OH-   υδροξείδιο
ClO-   υποχλωριώδες
Cr2O72-         διχρωμικό
NH4+   αμμώνιο
HSO4-  όξινο θειικό
CrO42-             χρωμικό

 Αριθμοί οξείδωσης
Μέταλλα
Αμέταλλα
K, Na, Ag
+1
F
-1
Ba, Ca, Mg, Zn
+2
H
+1 (-1)
Al
+3
O
-2 (-1, +2)
Cu, Hg
+1, +2
Cl, Br, I
-1(+1, +3, +5, +7)
Fe, Ni
+2, +3
S
-2 (+4, +6)
Pb, Sn
+2, +4
N, P
-3 (+3, +5)
Mn
+2, +4, +7
C, Si
-4, +4
Cr
+3, +6


Το άθροισμα των Α.Ο. όλων των στοιχείων μιας ένωσης πρέπει να είναι μηδέν, ενώ ενός πολυατομικού ιόντος τόσο όσο το φορτίο του. Έτσι βρίσκουμε τους Α.Ο. στοιχείων με πολλούς Α.Ο. σε μια ένωσή τους:
Στο ΗΝΟ2     (έστω χ ο Α.Ο. του Ν):   
     1(+1)+1χ+2(-2)=0    άρα χ=+3.
Στο Η2ΡΟ4-     (έστω χ ο Α.Ο. του Ρ):
     2(+1)+1χ+4(-2)=-1    άρα χ=+5.
Στο K2Cr2Ο7     (έστω χ ο Α.Ο. του Cr):
     2(+1)+2χ+7(-2)=0    άρα χ=+6.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...